Zaloguj się
Twój koszyk
Produkt został dodany Koszyk zaktualizowany Produkt został usunięty Brak produktu Wprowadzono nieprawidłową wartość

Brak produktów w koszyku.

Woda dla pracowników księgowanie - poznaj przepisy

Karol Góralski
26 maja 2022
7 min. czytania

Czy jako przedsiębiorca zakupujesz wodę dla pracowników? Ponadto, zaopatrujesz załogę w takie produkty jak np. kawa, mleko oraz cukier? Okazuje się, że przedsiębiorcy napotykają często na problemy z właściwym zakwalifikowaniem wydatków na zakup wody, kawy, herbaty, jak i innych produktów spożywczych. Postaram się rozwiać Twoje wątpliwości w poniższym artykule "Woda dla pracowników księgowanie - poznaj przepisy". 

Co zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zachowania, czy też zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23, które możesz sprawdzić TUTAJ.

Powyższy zapis określa, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, prócz wymienionych w art. 23, wydatki, które pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganym przychodem. Należy jednak pamiętać, że podatnik ma obowiązek wskazania związku przyczynowego - skutkowego, dlatego taka czynność powinna być wykonana z dokładnością.

Kupujesz wodę dla Twoich pracowników?

Zamów bezpłatną próbkę Staropolskiej!

Woda z kranu vs woda w butelkach

Wydatki, które ponosi firma na rzecz pracowników, które są wydatkami związanymi z prowadzoną działalnością, a niewymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, stanowią koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy. To stanowisko prezentują także organy podatkowe. Wydatki ponoszone na zakup wody mineralnej stanowią koszty uzyskania przychodów.

Podobnie wygląda sytuacja z wodą dostarczaną dzięki sieci wodociągowej do firmy, która również stanowi koszty uzyskania przychodów przedsiębiorstwa. Powyższe wydatki należy zaliczyć do kosztów pracowniczych, których nie można przyporządkować do danego przychodu. Stanową one koszty pośrednio związane z uzyskaniem przychodów firmy i należy je potrącać w dacie ich poniesienia.

Nieprawidłowe kwalifikowanie

Bazując na podstawie przepisów nieprawidłowe kwalifikowanie wydatków spowoduje odpowiednie skutki podatkowe i prawne. Poza tym, aby uwzględnić wydatki do kosztów uzyskania przychodów, muszą one zostać należycie udokumentowane.

Według ustawy kosztami uzyskania przychodów są wszystkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą. Art. 23 zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup artykułów spożywczych na potrzeby pracowników, w tym wody.

Przepisy BHP

Artykuł 23715 § 1. kodeksu pracy (oraz § 112 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz U z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) określa obowiązek pracodawcy do zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia albo innych napojów.

Jeżeli pracownicy przedsiębiorstwa zatrudnieni są na stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, tak pracodawca ma obowiązek zapewnić dostęp do wody oraz innych napojów. Ilość, rodzaj oraz temperatura zapewnionych napojów powinna być dostosowana do warunków wykonywania pracy, jak i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Artykuł 232 kodeksu pracy stanowi, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie napoje, a nawet posiłki, jeśli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Należy zaznaczyć także, że Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279) charakteryzuje rodzaje tych posiłków oraz napojów, jak i wymagania, które powinny zostać spełnione. Określa także przypadki oraz warunki ich wydawania.

Sprawdź także: Od kiedy przysługuje woda dla pracowników

Kupujesz wodę dla Twoich pracowników?

Zamów bezpłatną próbkę Staropolskiej!

W sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym:

 1. w warunkach szczególnie uciążliwych, np. w warunkach gorącego mikroklimatu, który cechuje się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,

 2. w warunkach mikroklimatu zimnego, który charakteryzuje się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

 3. podczas pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,

 4. przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

 5. na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28° i cechuje się wartością wskaźnika obciążenia termicznego.

Polecamy: zakup wody dla pracowników

O bezpieczeństwie i higienie pracy - woda dla pracowników księgowanie

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom, zatrudnionym na stałe lub tymczasowo, wodę w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Napoje powinny być odpowiednio zimne lub gorące, w zależności od warunków panujących w miejscu wykonywania pracy.

Szczególne polecany rodzaj napojów dla pracowników, to napoje bogate w sole mineralne oraz witaminy. Dlatego np. dla pracowników zarówno fizycznych jak i umysłowych zaleca się spożywanie naturalnej wody mineralnej, która działa pobudzająco uzupełniając m.in. magnez oraz potas w organiźmie. Należy pamiętać, że większe zapotrzebowanie na wodę występuje u pracowników, którzy pracują w gorącym mikroklimacie. Napoje powinny być łatwo dostępne w trakcie całej zmiany roboczej.

Szczegóły, czyli ustalenie stanowisk pracy, na których przysługują napoje oraz szczegółowe zasad ich wydawania, pracodawca uzgadnia w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. W firmach, w których takie organizacje nie funkcjonują, konieczna jest w tym zakresie opinia przedstawicieli pracowników.

Woda mineralna dla pracowników - korzyści

Naturalna woda mineralna ma przyjemny smak i dostarcza cennych minerałów do organizmu, wpływając na lepszą koncentrację i dodając energii. Pomimo, że ilość minerałów w każdej wodzie może różnić się znacząco, tak wszystkie wody mineralne przeważnie zawierają magnez, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego rytmu serca i zapobiega skurczom mięśni. W wodzie mineralnej znajdziemy także sód, który pomaga w funkcjonowaniu nerwów i mięśni.

Woda dla pracowników księgowanie

Dostawa wody dla pracowników

Regularne dostawy wody pracownikom, należą do obowiązków według przepisów BHP. Woda powinna być wydawana bez ograniczeń, powinna być czysta oraz łatwo dostępna.

Woda przeznaczona dla pracowników powinna być wolna od mikroorganizmów, pasożytów oraz wszelkich substancji niebezpiecznych.

Dlaczego woda mineralna jest najlepszym wyborem? Woda bogata w minerały nie tylko przyspiesza metabolizm, zwiększa także poziom energii poprzez uzupełnienie niedoboru niezbędnych mikroelementów jak magnez, wapń, potas czy sód. To właśnie te minerały odpowiadają za setki procesów w organizmie ludzkim, co ma szczególną wagę w przypadku osób wykonujących prace fizyczne, umysłowe lub działające w szczególnie wymagającym środowisku pracy.

Woda dla pracownikow ksiegowanie

Posiadamy certyfikat HACCP wydany przez TÜV Rheinland

Jesteśmy liderem z racji na jakość oraz zgodność produkcji wody mineralnej Staropolska z obowiązującymi normami.

Jako producent wody przebyliśmy pouczającą i fascynującą drogę przystosowania naszych procesów produkcyjnych do współcześnie obowiązujących wymogów na rynku.

Naszej oferta składa się z wyłącznie świeżo wydobytej wody mineralną dostosowanej do potrzeb Twoich pracowników.

Woda dla pracownikow ksiegowanie

Zapewnij pracownikom zdrową i świeżą wodę mineralną!

Jako producent naturalnej wody mineralnej gwarantujemy:

 • Niską cenę wody, omijamy pośredników

 • Dostępność

 • Jedną z najświeższych wód mineralnych w Polsce

 • Szybką dostawę, najczęściej w 24h

 • Darmową dostawę na terenie Polski

 • Dostawy również za granicę

 • Termin płatności do 30 dni

 • Trzy rodzaje opakowań: szklane, pet, rPET

 • Trzy rodzaje wielkości butelek: 0.33l, 0.5l, 1.5l

 • Pomoc w rozładunku

 • Zbiórkę butelek i przekazanie do recyklingu, dzięki współpracy z organizacją BOOO

Sprawdź nas!

Kupujesz wodę dla Twoich pracowników?

Zamów bezpłatną próbkę Staropolskiej!

Odbierz darmową próbkę wody Staropolska®
Chcesz spróbować jak smakuje świeżo wydobyta woda bogata w magnez i wapń?
Zamów darmowe próbki
Zamów ponownie
woda-dla-firmy-logotyp
cross